Khamis, 9 Disember 2010

KEWAJIPAN TERHADAP IBU BAPA

Allah SWT memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak kedua ibu bapa,sehingga
perintah memuliakan ibu bapa itu ditempatkan dalam urutan langsung setelah beribadah kepada
Allah dan mengesakan-Nya. Diungkapkan dalam Firman-Nya:

إِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئاً بِهِ تُشْرِآُواْ وَلاَ اللّهَ وَاعْبُدُواْ

Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap ibu bapa…”(An-Nisa:36)

DIRIMU DAN HARTAMU ADALAH MILIK AYAHMU

Jabir ra.menceritakan bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW:” Wahai  Rasulullah sesungguhnya aku mempunyai harta benda dan seorang anak,dan ayahku hendak menguasai semua harta milikku?Rasulullah SAW bersabda kepadanya: Dirimu dan harta bendamu adalah milik ayahmu.”
 (HR:Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunanny dengan nasad yang shahih. Al-Hafidth al-Mundziri berkata:”Para rawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya(tsiqah). Al-Hafidth al-Haitsami mengatakan: Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani di dalam ketiga Kitabnya, dan para rawinya adalah orang-orang yang shahih)

Abdullah ibnu Umar ra.menceritakan bahawasanya Rasullullah SAW bersabda kepada seorang lelaki:
“Diri dan harta bendamu adalah milik ayahmu.”

Dan diriwayatkan pula oleh Umar ra.yang menceritakan: Seorang lelaki datang mengadu tentang ayahnya
yang merampas semua miliknya. Ia berkata:’Ayahku telah mengambil semua hartaku’. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya:’Diri dan harta bendamu merupakan penghasilan(kasab) ayahmu
(HR:Al-Bazzar dan ath-Thabrani)

Abu Burdah ra.mengatakan,bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: Kasab(penghasilan) seorang lelaki yang paling utama ialah anaknya dan semua jual beli mambur.( H R : I m a m

Kewajipan berbakti kepada kedua ibu bapa telah ditetapkan oleh Kitabullah,Sunnah Rasul dan ijma’ul ummah. Di antara dalil-dalil yang dari Kitabullah ialah firman Allah SWT:

إِحْسَاناً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلاَّ تَعْبُدُواْ أَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى

“Dan Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menghambakan diri selain kepad Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa…”
                                                                                                                               (Al-Isra:23)

Di dalam ayat lainnya Allah SWT telah berfirman maksudnya:

 “Katakanlah:”Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas mu oleh Rab mu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan berbuat baiklah terhadap kedua orangtua (ibu bapa)…”
                                                                                                                          ( Al-An’am:151)

Biruul Walidain ertinya berbuat baik kepada kedua ibu bapa,menunaikan hak ibu bapa dan kewwajipaN
terhadap mereka berdua, tetap mentaati keduanya, melakukan perkara yang membuat mereka berdua senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Berbakti trehadap kedua ibu bapa merupakan suatu ketetapan, yang harus dilakukan selagi tidak menyangkut perkara mengharamkan yang halal atau
menghalalkan barang yang haram. Kerana sesunggunhnya ketaatan terhadap makhluk itu tidak dibolehkan
apabila menyangkut masalah derhaka terhadap Maha Pencipta.Taat terhadap ibu bapa merupakan perkara wajib dan amal taqarrub yang paling diutamakan. Dan begitu pula sebaliknya, iaitu menyakiti keduanya merupakan perkara yang paling tecela dan perbuatan dosa.


DOA IBU DAN AYAH DIMAKBULKAN
Rasulullah SAW telah bersabda:

“Ada tiga macam doa yang tidak diragukan lagi pasti dikabulkan: doa orang yang dianiaya,doa orang yang musafir, dan doa kedua ibu bapa terhadap anaknya. (HR:Imam Ahmad,Bukhari,Abu Daud dan Tarmizi)

Rasulullah SAW telah bersabda:

“Ada empat macam orang yang doanya dikabulkan, iaitu* Pemimpin yang adil, seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahuinya, doa orang teraniaya, dan seseorang yang mendoakan anaknya. (Dari sahabat Tsauban ra.dan diriwayatkan oleh Abu nu'aim)

MENJAGA HATI KEDUA IBU BAPA

● Menyakiti Ibu Dan Ayah Termasuk Dosa Besar
● Mendera Ibu Bapa Tidak Dapat Masuk Syurga
● Disegerakan Seksaan Bagi Orang Yang Mendera Ibu Bapanya
● Dua Pintu Neraka Sentiasa Terbuka Bila Mendera Ibu Bapa
 ● Redha Allah Teletak Pada Redha Ibu Bapa


Abdullah Ibnu Umar telah menceritakan suatu riwayat bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda

“Keredhaan Rabb terletak pada keredhaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Rabb terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa” (HR:Turmizi, Hakim dan Bukhari)

Telah diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra. Yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang membuat redha kedua ibu bapanya, bererti ia telah mendapat keredhaan Allah. Dan barangsiapa yang membuat murka kedua ibu bapanya bererti ia telah membuat murka Allah.
 (HR:Ibnu Najjar)

● Dikabulkan Doa Orang Yang Memuliakan Ibu Bapanya
● Wajib Mendoakan Ibu dan Ayah
● Tidak Mendoakan Ibu Bapa Menyebabkan Ke-miskinan

Rasulullah SAW telah bersabda:

“Jika seseorang tidak pernah mendoakan kedua ibu bapanya nescaya rezekinya akan berhenti. (HR:Imam Hakim)

Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

renunglah dng mata hati..

renunglah dng mata hati..